Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: support@payslip.gr

Όροι χρήσης |

PaySlip

Όροι χρήσης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι όροι χρήσης βάση των οποίων η Ντι Μάικρο Ανάπτυξη Λογισμικού Α.Ε. ("Dimicro") με έδρα στην οδό Σεβαστουπόλεως 80, Τ.Κ. 11526, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα (ΑΦΜ 998278669) παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση στις υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας μέσω του δικτυακού τόπου www.payslip.gr ("PaySlip").

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους πρίν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του PaySlip. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους όρους αυτούς οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών PaySlip.

Mε τη χρήση της υπηρεσίας και την εγγραφή σας στην εφαρμογή θεωρείται ότι τους αποδέχεστε στο σύνολό τους και αποτελούν το πλαίσιο σύμβασης με την εταιρεία “Ντι Μάικρο Ανάπτυξη Λογισμικού Α.Ε.".

Περιγραφή των υπηρεσιών μας

Η εφαρμογή PaySlip είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει υποστήριξη στην έκδοση και διαχείριση μισθοδοσιών.

Μέσω του PaySlip μπορείτε να

 • Δημιουργήσετε το προφίλ της εταιρείας σας καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση αρχείων και παραστατικών μισθοδοσίας.
 • Δημιουργήσετε τα προφίλ των μισθοδοτούμενων της εταιρείας καταχωρόντας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για αυτούς.
 • Εξάγετε μισθοδοσία για τους μισθοδοτούμενους
 • Εξάγετε αναφορές μισθοδοσίας
 • Εξάγετε ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμών και κρατήσεων
 • Καλέσετε συνεργάτες ώς Εκκαθαριστές, και να τους δώσετε δικαίωμα να διαχειρίζονται τις μισθοδοσίες σας
 • Καλέσετε χρήστες ως Μισθοδοτούμενους και να τους δώσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία και στις μισθοδοσίες τους.

Εγγραφή στο PaySlip

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του PaySlip θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής που θα βρείτε στον διαδυκτιακό τόπο του PaySlip.

Με την εγγραφή και την αποστολή των στοιχείων σας, δίνετε την άδεια στο PaySlip προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφαλείας των πληροφοριών που χρησιμοποιήσατε.

To Payslip θα σας στείλει ένα email με το οποίο θα σας δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες του PaySlip.

H συμβατική σχέση με το PaySlip ξεκινάει απο την ημερομηνία που θα λάβετε το email πρόσβασης που θα σας δίνει το δικαίωμα να διαχειριστείτε την μισθοδοσία μίας ή περισσοτέρωνς εταιρειών ή οργανισμών ως "Διαχειριστής".

Τύποι λογαριασμών στο PaySlip.

Εκτός από τον λογαριασμό Διαχειριστή, υπάρχουν και άλλοι τύποι λογαριασμών χρήστη που σας δίνουν πρόσβαση στις λειτουργίες του PaySlip. Μπορεί για παράδειγμα ο λογαριασμός σας στο PaySlip να σας εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή, όπως ο εργοδότης σας.

Λογαριασμός Διαχειριστή

Ο Λογαριασμός Διαχειριστή είναι ο κύριος λογαριασμός που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της μισθοδοσίας σε μία ή περισσότερες εταιρίες. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες του PaySlip που σχετίζονται με την εκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας. Επιπλέον, μπορεί να προσκαλεί νέους χρήστες στο σύστημα δίνοντας τους πρόσβαση στα στοιχεία που αυτός διαχειρίζεται.Τα στοιχεία που συνδέονται με τον λογαριασμό του Διαχειριστή καθορίζουν την οντότητα του Πελάτη που είναι υπεύθυνη για την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου που προκύπτει από την χρήση του συστήματος ανάλογα με τους εκάστοτε όρους όπως έχουν συμφωνηθεί.

Εξουσιοδοτημένοι Λογαρισμοί Τρίτων

Λογαριασμοί Εκκαθαριστών

Ο Διαχειριστής μπορεί να προσκαλέσει έναν συνεργάτη του να χρησιμοποιήσει το PaySlip για την διαχείριση των δεδομένων.Ο Εκκαθαριστής έχει πρόσβαση στα δεδομένα όλης της εταιρείας και μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες όπως και ο Διαχειριστής, πλήν της διαχείρισης χρηστών.

Λογαριασμοί Mισθοδοτούμενων

Ο Διαχειριστής μπορεί να προσκαλέσει έναν μισθοδοτούμενο του να χρησιμοποιήσει το PaySlip για την προβολή της μισθοδοσίας του. Ο Μισθοδοτουμενος έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που αφορούν τον ίδιο.

Εάν χρησιμοποιείτε Λογαριασμό PaySlip που σας έχει εκχωρηθεί από έναν Διαχειριστή, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί ή πρόσθετοι όροι που να έχουν οριστεί από τον Διαχειριστή σας. Ο Διαχειριστής σας μπορεί να έχει δυνατότητα απενεργοποίησής του λογαριασμού σας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο λογαριασμού που χρησιμοποιείτε είστε Χρήστης του PaySlip. Οι όροι χρήσης ισχύουν για κάθε Χρήστη που θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του PaySlip.

Σε κάθε περίπτωση ως Χρήστης του συστήματος αναγνωρίζετε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν. Εάν μάθετε για τυχόν μή εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@payslip.gr. Ο Χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για την διαφύλαξη του απορρήτου και είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια και καταχώρηση στοιχείων που διενεργείται στο σύστημα εκ μέρους του.

Το PaySlip διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό Χρήστη εάν θεωρήσει πως για κάποιο λόγο αντιβαίνει την πολιτική ορθής χρήσης.

Δοκιμαστική χρήση

Μπορεί να σας δοθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες του PaySlip για κάποια δοκιμαστική περίοδο.

Αναγνωρίζετε πως ισχύουν όλοι οι όροι που περιγράφονται εδώ καθώς επιπλέον και τα παρακάτω:

 • Η πρόσβαση και οι υπηρεσίες του PaySlip θα παρέχονται δωρεάν για την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.
 • Η πρόσβαση που παρέχεται έχει σαν αποκλειστικό σκοπό να προσφέρει στον Πελάτη μια επισκόπιση των λειτουργιών της εφαρμογής.
 • Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες στα πλαίσια της δοκιμαστικής λειτουργίας.
 • Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του PaySlip, η συνέχιση της πρόσβασης θα εξαρτάται από την αποδοχή της προσφερόμενης τιμολόγισης των υπηρεσιών.

Επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Dimicro λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας παρέχει αξιόπιστη και αδιάκοπη παροχή των υπηρεσιών του PaySlip.

 • Στόχος μας η διαθεσιμότητα συστήματος > 99,5%
 • .
 • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας. Aποθηκεύονται αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, όλων των οντοτήτων που χρησιμοποιεί το PaySlip, ανά 12 ώρες.
  Τα αντίγραφα ασφαλείας έχουν σαν στόχο σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο, να μπορεί να γίνει πλήρη αποκατάσταση του συστήματος και όλων των δεδομένων του. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται σε πολλαπλά σημεία σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Τα αντίγραφα ασφαλείας δεν είναι διαθέσιμα στους Χρήστες.
 • Χρόνος απόκρισης σε αναφορές λαθών και δυσλειτουργιών του συστήματος να είναι το μέγιστο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Περιορισμοί

Η Dimicro δεν μπορεί να εγγυηθεί το επίπεδο ποιότητας για την παροχή της υπηρεσίας στις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: Πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος, διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, αποτυχία λογισμικού τρίτων, επιθέσεις χάκερ, διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες.
 • Επείγουσας συντήρησης.
 • Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Dimicro δεν είναι αρμόδια για τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης.

Χρήση των υπηρεσιών μας

Η χρήση των υπηρεσιών τoυ PaySlip διέπεται από βασικές αρχές ορθής χρήσης όπως αυτές προσδιορίζονται στην ενότητα “Πολιτική Ορθης Χρήσης”. Εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις πολιτικές μας ή εάν ερευνούμε ύποπτη δραστηριότητα κακής χρήσης διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να σταματήσουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας.

Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν αποκτήσετε άδεια από τον κάτοχό του ή εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.
Στις Υπηρεσίες μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στην Dimicro. Για το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που το καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να ελέγξουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε εάν είναι παράνομο ή παραβαίνει τις πολιτικές μας και μπορεί να καταργήσουμε ή να αρνηθούμε να εμφανίσουμε περιεχόμενο για το οποίο πιστεύουμε εύλογα ότι παραβαίνει τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ελέγχουμε το περιεχόμενο, επομένως μην θεωρείτε δεδομένο το συγκεκριμένο έλεγχο. Σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις, μηνύματα διαχείρισης και άλλες πληροφορίες. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε κάποιες από αυτές τις ενημερώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@payslip.gr

Πολιτική Ορθής Χρήσης

Για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης των υπηρεσιών του PaySlip συμφωνείτε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών του PaySlip στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 2. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 3. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του PaySlip.
 4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 8. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του PaySlip ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 9. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του PaySlip.

Τιμολόγηση

Η χρέωση για την χρήση των υπηρεσιών του PaySlip μπορεί να εξαρτάται από τον αριθμό των εκκαθαρίσεων που εκδίδει ο χρήστης ανά μήνα. Ανάλογα με τον Πελάτη μπορεί να ισχύει διαφορετική τιμολόγηση και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει επιπλέον ενυπόγραφη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Dimicro όπου θα περιγράφονται οι όροι.

Προστασία Απορρήτου και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Dimicro εξηγούν πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς προστατεύουμε το απόρρητό σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και τερματίζουμε λογαριασμούς παραβατών.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Ασφάλεια δεδομένων

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα υποβολής περιεχομένου. Διατηρείτε την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Τηρούμε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κακόβουλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Κρυπτογραφημένη σύνδεση
 • Ισχυρή κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης
 • Έλεγχος ασφαλείας σε κάθε αλλαγή του συστήματος
 • Πλήρης καταγραφή κινήσεων επισκεπτών

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής αλλά και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες που παρέχουμε στους Χρήστες μας, κάποιες φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν (χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
Εάν έχετε οποιαδήποτε επιπλέον απορία σε σχέση με την πολιτική προστασίας απορρήτου και την ασφάλεια των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@payslip.gr

Σχετικά με το λογισμικό στις Υπηρεσίες μας

Η Dimicro σας παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιου επιπέδου, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης και υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση του λογισμικού που σας παρέχεται από την Dimicro στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Η εν λόγω άδεια έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για χρήση των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από την Dimicro και με τρόπο που επιτρέπεται από τους εν λόγω όρους. Δεν επιτρέπεται να προβείτε στην αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, την πώληση ή την εκμίσθωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών μας ή του συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού, καθώς και σε κάθε εν γένει εκμετάλλευση αυτού, αλλά ούτε και να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση (reverse engineering) ή να επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού.

Τροποποίηση των Υπηρεσιών μας

Αλλάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας. Συνεπώς ενδέχεται να προσθέτουμε ή να καταργούμε στοιχεία ή λειτουργίες αυτής, πάντα έχοντας σαν απώτερο στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τερματισμός των Υπηρεσιών μας

Εάν θελήσετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή ηλεκτρονικά στέλνωντάς μας ένα email στην διεύθυνση support@payslip.gr
Εάν διακόψουμε την παροχή μιας Υπηρεσίας, χάνετε άμεσα πρόσβαση στις λειτουργίες του PaySlip που σχετίζονται με επεξεργασία και εξαγωγή νέων δεδομένων. Ωστόσο η πρόσβαση στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα διατηρείται στο σύστημα για χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά τον τερματισμό έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αντλήσετε όλα τα υπάρχοντα δεδομένα σας. Με την πάροδο των 3 μηνών διατηρούμε το δικαίωμα πλήρους διακοπής του ανενεργού λογαριασμού.

Ευθύνη για τις Υπηρεσίες μας

Όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Dimicro, οι προμηθευτές και οι διανομείς της δεν ευθύνονται για απολεσθέντα κέρδη, έσοδα ή δεδομένα, οικονομικές απώλειες ή έμμεσες, ειδικές, αποθετικές, υποδειγματικές ή ποινικές ζημίες.
Η Dimicro δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της εφαρμογής. Εσείς και οι χρήστες που ορίζετε και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή φέρετε την ευθύνη της επίβλεψης, διαχείρισης και ελέγχου αυτής, όπως τον καθορισμό της κατάλληλης χρήσης της εφαρμογής με σκοπό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Επίσης, ευθύνεστε για την επάρκεια των ανεξαρτήτων διαδικασιών για τη δοκιμή της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των δεδομένων της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που έχουν σχεδιασθεί με τη βοήθειά της.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της Dimicro, των προμηθευτών και των διανομέων της, για οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, περιορίζεται στο ποσό που μας καταβάλατε για τη χρήση των Υπηρεσιών ανά μήνα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η Dimicro, οι προμηθευτές και οι διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια ή ζημία που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.

Εταιρικές Χρήσεις των Υπηρεσιών μας

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους μιας επιχείρησης αυτή η επιχείρηση αποδέχεται αυτούς τους όρους. Θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη και θα αποζημιώσει την Dimicro και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτής έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή ενέργειας εγείρεται εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών ή εξαιτίας παράβασης των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες αντιδικίας και δικηγορικές αμοιβές.

Σχετικά με τους Παρόντες Όρους

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων θα ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του PaySlip. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.

Μπορεί να υπάρχει επιπλέον ενυπόγραφη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Dimicro όπου θα περιγράφονται επιπλέον όροι. Εάν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Η σχέση σας με την Dimicro διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).
Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.
Συμφωνείτε ότι για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία και θα ισχύει η τοπική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Τελευταία τροποποίηση: 05 Ιανουαρίου 2017