Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: support@payslip.gr

Πλεονεκτήματα |

Γιατί να επιλέξετε το PaySlip;

Τα πλεονεκτήματα μας

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού με κάθε αλλαγή της νομοθεσίας, εντελώς δωρεάν και χωρίς να χάσει χρόνο ο χρήστης.

Ελαχιστοποίηση κινδύνου απώλειας των δεδομένων των χρηστών, μέσω ασφαλούς αποθήκευσής τους σε μεγάλα data centers.

Πραγματικά ευέλικτη τιμολόγηση, καθώς ο χρήστης χρεώνεται μόνο για το διάστημα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

Δυνατότητα αυτόματης αποστολής ενημερώσεων στους μισθοδοτούμενους, μέσω email, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Μισθοδοσία για όλους, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης και συλλογικής σύμβασης.

Πρόσβαση εκκαθαριστών και μισθοδοτούμενων, κάθε χρονική στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή.

Αυτόματη ενημέρωση και αναβάθμιση του λογισμικού, χωρίς επιπλέον ή κρυφές χρεώσεις.

Συνεργασία on-line μεταξύ των συναδέλφων που εργάζονται στην ίδια εταιρεία ή μεταξύ του λογιστή και των πελατών του.

Υπολογισμός μισθοδοσίας για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω της ίδιας εφαρμογής, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Υπολογισμός μισθοδοσίας για όλες τις εργασιακές σχέσεις και συλλογικές συμβάσεις, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπως αυτόματη εξαγωγή αναδρομικών για όλους τους μισθοδοτούμενους.