Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6997697
e-mail: support@payslip.gr

Κόστος |

PaySlip

Κόστος υπηρεσίας

Μηνιαια χρεωση
5
/μισθοδοτούμενο
+ € 5/εταιρεία
για περισσότερες από μια εταιρείες