Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: support@payslip.gr

Κόστος |

PaySlip

Κόστος υπηρεσίας

To κόστος της χρήσης της υπηρεσίας PaySlip μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό συνολικό κόστος είναι:

  • Ο αριθμός των εταιρειών/οργανισμών που θα δημιουργηθούν για τον πελάτη
  • Ο τύπος της μισθοδοσίας (αν είναι δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα)
  • Ο αριθμός των μισθοδοτούμενων
  • Η πολυπλοκότητα των εκκαθαρίσεων
  • Η διάρκεια της σύμβασης
Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί της ανάγκες σας και πως θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε αυτές!

210-6811011

support@payslip.gr